غذایش همیشه مخصوص خود او پخته و آماده میشود و از همه مهمتر صاحبی دارد كه او را از جانش هم بیشتر دوست می دارد. زندگی لوکس خوش شانس ترین سگ جهان خوش شانس ترین سگ جهان ماله این خانم زیبا است. نام این سگ پرنسس است و شاید بتوان او را خوشبخت ترین سگ دنیا نامید. او یك كمد لباس از یكی از بهترین طراح های مد لباس بریتانیا در اختیار دارد.   کمد لباس های سگ خوش شانس غذایش همیشه مخصوص خود او پخته و آماده میشود و از همه مهمتر صاحبی دارد كه او را از جانش هم بیشتر دوست می دارد. زندگی خوش شانس ترین سگ جهان     ایران ناز    

زندگی لوکس خوش شانس ترین سگ جهان!  عکس

زندگی لوکس خوش شانس ترین سگ جهان

خوش شانس ترین سگ جهان ماله این خانم زیبا است.

نام این سگ پرنسس است و شاید بتوان او را خوشبخت ترین سگ دنیا نامید.

او یك كمد لباس از یكی از بهترین طراح های مد لباس بریتانیا در اختیار دارد.

 

کمد لباس های سگ خوش شانس

زندگی لوکس خوش شانس ترین سگ جهان!  عکس

غذایش همیشه مخصوص خود او پخته و آماده میشود و از همه مهمتر صاحبی دارد كه او را از جانش هم بیشتر دوست می دارد.

زندگی خوش شانس ترین سگ جهان

زندگی لوکس خوش شانس ترین سگ جهان!  عکس

 

 

ایران ناز

 

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/